Správa ŠtB Košice

Organizačná štruktúra 1971 - 1974

Vedenie

Funkčné útvary

Výkonné útvary