Správa ŠtB Košice

Organizačná štruktúra 1966 - 1971

Vedenie

Funkčné útvary

Výkonné útvary