Správa ŠtB Košice

Organizačná štruktúra 1975 ─ 1989

Vedenie

Funkčné útvary

Výkonné útvary