Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

Zoznam osôb (M)

Počet záznamov: 495

« predchádzajúca 2 nasledujúca »

priezvisko meno dátum narodenia evidenčné číslo evidenčné číslo 2 krycie meno
MAJDÁK Otto 17.11.1949 193741 priebeh služby
MAJER Jaromír 17.12.1937 122857 priebeh služby
MAJERČIAK Dušan 09.04.1954 199411 priebeh služby
MAJERNÍK Leonard 28.04.1949 179456 priebeh služby
MAJERSKÝ Jindrich 27.01.1953 220752 priebeh služby
MAJKO Ján 03.01.1920 122856 priebeh služby
MAJKO Vladimír 21.03.1950 193154 priebeh služby
MAJLÁTH Albert 16.12.1929 126470 priebeh služby
MAJSTRÍK Ján 13.05.1962 218646 priebeh služby
MAJTÁN František 08.03.1949 193009 priebeh služby
MAJTÁN Igor 13.09.1961 212869 priebeh služby
MAJTÁN Jozef 13.09.1922 120056 priebeh služby
MAKOVINSKÝ Vojtech 21.09.1929 122858 priebeh služby
MALÁ Darina 25.02.1960 207169 priebeh služby
MALADI Ladislav 01.09.1949 193491 priebeh služby
MALANKEVIČ Jozef 04.10.1961 236899 priebeh služby
MALATA Milan 02.07.1948 192761 priebeh služby
MALATINCOVÁ Božena 11.08.1949 199784 priebeh služby
MALATINEC Jozef 20.03.1959 206824 priebeh služby
MALATINEC Štefan 02.06.1937 132354 priebeh služby
MALČICKÝ Michal 09.11.1953 210718 priebeh služby
MALICH Ondrej 11.07.1921 120058 priebeh služby
MALICHER Jozef 09.06.1960 212871 priebeh služby
MALICHEROVÁ Lýdia 12.02.1959 233384 priebeh služby
MALIČKAY Ľubomír 07.06.1956 200665 priebeh služby
MALIČKAY Pavol 10.04.1965 237091 priebeh služby
MALIČKAY Slavomír 13.08.1957 215273 priebeh služby
MALIČKÝ Marián 10.12.1949 182717 priebeh služby
MÁLIK Blahoslav 22.04.1930 122859 priebeh služby
MÁLIK Ignác 24.04.1935 124079 priebeh služby
MALIK Ján 12.05.1936 122862 priebeh služby
MALÍK Ján 11.08.1919 120059 priebeh služby
MÁLIK Miroslav 27.09.1955 179172 priebeh služby
MÁLIK Stanislav 03.12.1941 195546 128347 Marko priebeh služby
MALÍK Štefan 04.07.1923 122861 priebeh služby
MALÍK Vladimír 28.09.1942 154539 priebeh služby
MALÍKOVÁ Jindřiška 03.12.1936 156873 priebeh služby
MALOVEC Peter 03.11.1956 218277 priebeh služby
MALOVÍK Vladimír 09.04.1922 122864 priebeh služby
MALÝ Ľubomír 31.05.1967 227734 priebeh služby
MALYAK Štefan 08.09.1947 194549 priebeh služby
MALYAKOVÁ Viera 30.03.1950 193684 priebeh služby
MAMRILLA Miroslav 19.11.1953 199412 priebeh služby
MAMRILLOVÁ Alena 06.01.1956 167709 priebeh služby
MANA Stanislav 26.02.1952 206444 priebeh služby
MANČÁK Michal 24.10.1929 125263 priebeh služby
MANDRÁK Jozef 16.03.1953 179667 priebeh služby
MANDZÁKOVÁ Jolana 01.01.1931 125264 priebeh služby
MANIAK Štefan 19.02.1957 181095 priebeh služby
MANÍK František 09.10.1935 125265 priebeh služby

« predchádzajúca 2 nasledujúca »