Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov ŠtB, PS a MV

Zoznam osôb (E)

Počet záznamov: 16

« predchádzajúca 1 nasledujúca »

priezvisko meno dátum narodenia evidenčné číslo evidenčné číslo 2 krycie meno
EBST Jozef 05.05.1944 195709 231225 Benko priebeh služby
EIBICHTOVÁ Denisa 21.02.1971 237125 priebeh služby
ELEK Ján 01.04.1942 136017 priebeh služby
ELEKOVÁ Alžbeta 03.02.1935 119713 priebeh služby
ELEKOVÁ Anna 24.07.1946 156344 priebeh služby
ELIAŠ František 07.10.1947 193333 priebeh služby
ELIÁŠ Július 14.04.1948 156787 priebeh služby
ELOGA Jozef 08.10.1924 119715 priebeh služby
EMERICI Ondrej 06.10.1923 125021 priebeh služby
ENGEL Vojtech 02.11.1924 152458 priebeh služby
EPINGER Konrád 18.10.1930 130992 priebeh služby
ERDÉLYIOVÁ – PICEKOVÁ Mária 18.04.1951 192679 priebeh služby
ERNEK Ján 13.01.1953 179128 priebeh služby
ERNEK Ján 18.05.1926 125022 priebeh služby
ESTOČKO Jozef 22.09.1952 181760 priebeh služby
EŠTOK Ján 11.05.1940 192797 priebeh služby

« predchádzajúca 1 nasledujúca »