Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

Zoznam osôb (B)

Počet záznamov: 437

« predchádzajúca 2 nasledujúca »

priezvisko meno dátum narodenia evidenčné číslo evidenčné číslo 2 krycie meno
BAJCÁR Rudolf 27.11.1930 119557 priebeh služby
BAJCÁR Rudolf 27.03.1926 119556 priebeh služby
BAJCÁROVÁ Mária 01.09.1931 119558 priebeh služby
BAJNOK Štefan 19.09.1949 193991 priebeh služby
BAJTOŠ Ján 09.03.1924 124944 priebeh služby
BAJUSOVÁ Anna 199681 priebeh služby
BAJZA Jan 14.05.1946 192900 priebeh služby
BAJZÍK Július 14.03.1936 192475 priebeh služby
BAJZÍK Karol 17.04.1948 192827 priebeh služby
BAJZÍKOVÁ Dana 28.01.1939 192474 priebeh služby
BAK Bartolomej 10.08.1946 156087 priebeh služby
BAKA Jozef 17.12.1966 227496 priebeh služby
BAKOŠ Igor 28.04.1953 212709 priebeh služby
BAKOŠ Ján 09.09.1942 193635 priebeh služby
BAKOŠ Rudolf 27.12.1922 119559 priebeh služby
BAKOŠ Štefan 21.02.1951 199189 priebeh služby
BALAG Ondrej 27.10.1923 124946 priebeh služby
BALAJ Marián 21.06.1968 230022 priebeh služby
BAĽÁK Jozef 28.11.1948 193480 priebeh služby
BALANIK Michal 21.10.1923 124947 priebeh služby
BALÁŽ Alexander 20.07.1936 119560 priebeh služby
BALÁŽ Ivan 16.10.1951 180979 priebeh služby
BALÁŽ Karol 27.02.1925 119562 priebeh služby
BALÁŽ Marián 24.06.1954 210590 priebeh služby
BALÁŽ Pavol 09.11.1953 206106 priebeh služby
BALÁŽ Slavomír 30.03.1958 202636 priebeh služby
BALÁŽ Štefan 17.04.1951 193909 priebeh služby
BALÁŽOVÁ Mária 02.10.1950 179051 priebeh služby
BALAŽOVIČ Pavol 22.04.1964 223626 priebeh služby
BALAŽOVIČ Peter 27.01.1951 162824 priebeh služby
BALAŽOVIČOVÁ Helena 31.03.1953 167132 priebeh služby
BÁLEKOVÁ Eva 17.06.1954 210753 priebeh služby
BÁLENTOVÁ Vlasta 09.02.1935 122534 priebeh služby
BALGA Jozef 29.02.1940 158144 priebeh služby
BALI Adam 08.04.1954 212378 196562 Baška priebeh služby
BALINT Jozef 29.04.1942 136007 priebeh služby
BÁLINT Peter 23.10.1966 227398 priebeh služby
BÁLINT Roman 17.08.1964 238765 priebeh služby
BÁLINT Vladimír 21.02.1963 218521 priebeh služby
BALIŠ Milan 26.03.1961 212277 priebeh služby
BALKO Jozef 28.04.1957 188937 priebeh služby
BALKO Ľubomír 08.08.1953 198887 priebeh služby
BALLA Štefan 08.07.1939 193571 priebeh služby
BALOG Jozef 14.02.1934 130319 priebeh služby
BALOG Karol 05.05.1951 196418 181756 Homza priebeh služby
BALOGH František 22.02.1957 181036 priebeh služby
BALOGH Jozef 20.01.1945 192324 priebeh služby
BAMBÚCH Štefan 07.07.1948 194673 priebeh služby
BÁN Štefan 16.08.1950 194002 priebeh služby
BÁN Tibor 21.10.1946 157843 priebeh služby

« predchádzajúca 2 nasledujúca »