Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

UHLÍK Jozef

Dátum narodenia:07.04.1958
Evidenčné číslo:206801
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.07.1985 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie referent 1.7.1988 starší referent
01.01.1989 31.12.1989 Vranov nad Topľou Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent