Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LATRÁN Andrej

Dátum narodenia:08.07.1947
Evidenčné číslo:192586
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
03.03.1970 30.04.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent
01.05.1971 31.07.1971 Čierna nad Tisou Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.08.1971 31.07.1973 Čierna nad Tisou Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.08.1973 31.12.1974 Trebišov Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.01.1975 14.09.1976 Trebišov Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
15.09.1976 30.06.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 4. oddelenie referent 1.12.1976 starší refent
01.07.1988 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 5. oddelenie referent
01.01.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie referent