Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KAKALEJČÍK Ján

Dátum narodenia:07.08.1955
Evidenčné číslo:179153
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1976 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 4. oddelenie referent
01.08.1988 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 5. oddelenie referent
01.01.1989 31.12.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie referent