Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BABČÁK Jozef

Dátum narodenia:13.10.1951
Evidenčné číslo:194943
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1973 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie referent
01.01.1975 31.07.1979 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie referent 1.11.1976 starší referent
01.08.1979 01.04.1983 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie starší referent
01.04.1983 30.04.1985 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie náčelník
01.05.1985 31.12.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB MS ZNB náčelník