Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEŠO Viliam

Evidenčné číslo:216529
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.06.1982 31.01.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie referent
01.02.1988 30.06.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 4. oddelenie náčelník
01.07.1988 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 5. oddelenie náčelník
01.01.1989 31.12.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie náčelník