Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ŽELINSKÁ Jarmila

Rodné priezvisko:LEŠKOVÁ
Dátum narodenia:20.04.1958
Evidenčné číslo:206653
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1981 31.03.1983 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina administratívny pracovník