Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LATTOVÁ Ľubica

Dátum narodenia:24.06.1960
Evidenčné číslo:216219
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
25.01.1982 30.09.1984 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.10.1984 31.08.1986 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina administratívny pracovník