Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČERNÝ Slavomír

Dátum narodenia:22.08.1951
Evidenčné číslo:198143
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
PÚ VB
30.11.1976 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 4. oddelenie technik nadstrážmajster Invalidný dôchodok
01.09.1974 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 4. oddelenie technik nadstrážmajster