Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JAKUBÍKOVÁ Slávka

Rodné priezvisko:KUBAŠKOVÁ
Dátum narodenia:15.05.1968
Evidenčné číslo:229081
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1986 14.04.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina administratívny pracovník 1.9.1987 referent spisov
18.11.1989 31.12.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina referent spisov