Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČERNICKÝ Stanislav

Dátum narodenia:22.07.1965
Evidenčné číslo:223631
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava V. správa ZNB VII. odbor
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 4. oddelenie referent podporučík záloha pre prechodne nezaradených
01.09.1987 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 4. oddelenie referent nadstrážmajster