Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BABEJ Ján

Dátum narodenia:12.05.1949
Evidenčné číslo:161241
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.06.1980 30.04.1982 Poprad Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent
01.05.1982 31.12.1983 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie náčelník
01.01.1984 31.03.1986 Poprad Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent
01.04.1986 31.12.1989 Poprad Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB zástupca náčelníka