Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČEPELOVÁ Zuzana

Rodné priezvisko:MATAJSOVÁ
Dátum narodenia:13.08.1950
Evidenčné číslo:167711
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 5. oddelenie starší referent major záloha pre prechodne nezaradených
01.12.1975 Bratislava XII. správa ZNB Vnútorný odbor prekladateľ podporučík Prijatý(á)