Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČEPELOVÁ – CHANDOGOVÁ Emília

Dátum narodenia:24.02.1953
Evidenčné číslo:163607
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník strážmajster