Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BÁBEĽA Ján

Dátum narodenia:16.09.1926
Evidenčné číslo:122524
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1986 Bratislava XII. správa ZNB Celoútvarový výbor KSS predseda plukovník starobný dôchodok
01.08.1966 20.07.1969 Prievidza Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
21.07.1969 15.09.1969 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor referent
16.09.1969 31.03.1971 Prievidza Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.04.1971 30.04.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor referent
01.05.1971 31.07.1971 Prievidza Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.08.1971 30.11.1971 Prievidza Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.12.1971 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Analytický odbor starší referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB Analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný odbor 1. oddelenie starší referent špecialista major