Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČEJKOVÁ Zdenka

Dátum narodenia:22.05.1957
Evidenčné číslo:192041
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 5. oddelenie starší referent špecialista nadporučík záloha pre prechodne nezaradených
01.08.1984 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 3. oddelenie starší referent poručík