Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MADURA Slavko

Dátum narodenia:12.05.1958
Evidenčné číslo:200624
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.01.1981 31.08.1981 Košice Správa ŠtB KS ZNB Samostatné vyhodnocovacie a štatisticko-evidenčné oddelenie starší referent
01.09.1981 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie referent
01.01.1989 31.12.1989 Vranov nad Topľou Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent