Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LAZORČÁK Ján

Dátum narodenia:05.08.1954
Evidenčné číslo:198906
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1975 31.08.1981 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie referent