Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

IŠTVÁN Imrich

Dátum narodenia:09.07.1953
Evidenčné číslo:197614
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.03.1974 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent
01.01.1975 31.08.1977 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent
01.08.1981 31.01.1983 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie referent
01.02.1983 30.04.1987 Košice Správa ŠtB Košice Oblastný odbor 1. oddelenie starší referent nadporučík
01.05.1987 31.07.1988 Praha Hlavná správa rozviedky 31. odbor (emigrácia) starší referent kapitán
01.08.1988 31.12.1988 Košice Správa ŠtB Košice Oblastný odbor ŠtB 1. oddelenie starší referent major
01.01.1989 31.12.1989 Košice Správa ŠtB Košice Oblastný odbor ŠtB starší referent major