Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DEMBICKÝ Andrej

Dátum narodenia:27.07.1954
Evidenčné číslo:180933
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
12.07.1976 15.08.1981 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie referent
01.09.1984 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie referent 1.9.1985 starší referent, 1.12.1985 starší referent špecialista
01.02.1987 31.05.1987 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie náčelník zastupovanie náčelníka
01.01.1989 31.12.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent