Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JANOŠČÁK Vincent

Dátum narodenia:08.10.1925
Evidenčné číslo:125123
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB Študijná skupina starší referent
01.08.1971 31.07.1973 Košice Správa ŠtB KS ZNB skupina analytiky starší referent špecialista
01.08.1973 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB Operatívna skupina starší referent špecialista
01.01.1975 31.03.1978 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor zástupca náčelníka
01.04.1978 31.12.1983 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor náčelník