Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČAPLOVÁ Magdaléna

Rodné priezvisko:TVAROŠKOVÁ
Dátum narodenia:14.12.1951
Evidenčné číslo:194175
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
08.09.1975 Bratislava XII. správa ZNB Analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný odbor 1. oddelenie administratívny pracovník nadstrážmajster Vlastná žiadosť
01.07.1971 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Analytický odbor administratívny pracovník
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB Analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný odbor 1. oddelenie administratívny pracovník nadstrážmajster