Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

CANDRÁK Ján

Dátum narodenia:27.12.1930
Evidenčné číslo:119649
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1985 Bratislava XII. správa ZNB Analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný odbor 1. oddelenie starší referent špecialista major starobný dôchodok
01.08.1970 28.02.1972 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR IV. odbor - KR referent
01.03.1972 31.03.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR I. odbor - VS referent
01.04.1974 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Analytický odbor starší referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB Analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný odbor 1. oddelenie starší referent major