Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LIBA Mirko

Dátum narodenia:17.10.1947
Evidenčné číslo:180264
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.05.1977 31.08.1981 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie referent
01.10.1981 31.01.1983 Košice Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 2. oddelenie - víza starší referent
01.02.1983 31.05.1984 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent
01.06.1984 31.03.1985 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie starší referent
01.04.1985 31.10.1987 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent 1.1.1987 referent