Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEŠČIŠIN Michal

Dátum narodenia:19.10.1928
Evidenčné číslo:210711
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1980 30.06.1981 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent
01.07.1981 31.10.1982 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie starší referent
01.11.1982 28.02.1985 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent špecialista