Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČAJKA Tibor

Dátum narodenia:19.04.1960
Evidenčné číslo:218306
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent nadporučík záloha pre prechodne nezaradených
01.10.1982 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent strážmajster Prijatý(á)