Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MAČKO Ľubomír

Dátum narodenia:30.07.1957
Evidenčné číslo:181683
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.02.1985 31.03.1985 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie referent
01.04.1985 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie referent
01.01.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie referent