Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LENĎÁK Vladimír

Dátum narodenia:22.05.1957
Evidenčné číslo:218359
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.07.1982 31.03.1985 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie referent
01.04.1985 31.07.1986 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie referent
01.08.1986 30.09.1986 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie referent
01.10.1986 31.07.1988 Košice Správa ŠtB Košice Oblastný odbor ŠtB 1. oddelenie referent nadporučík
01.08.1988 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 4. oddelenie referent
01.01.1989 30.11.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie referent
01.12.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie referent