Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČAJA Ján

Dátum narodenia:16.01.1954
Evidenčné číslo:199824
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
PÚ VB pre SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 5. oddelenie starší referent kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.03.1976 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 3. oddelenie referent nadstrážmajster