Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LENGYEL Štefan

Dátum narodenia:22.05.1960
Evidenčné číslo:210885
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.01.1983 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1988 31.12.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie referent