Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

CACHOVAN Juraj

Dátum narodenia:05.05.1947
Evidenčné číslo:193502
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 4. oddelenie starší referent major záloha pre prechodne nezaradených
03.11.1970 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie starší referent podporučík