Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FEDOR Ladislav

Dátum narodenia:18.12.1963
Evidenčné číslo:238439
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.07.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie starší referent