Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LAZORČÁK Mikuláš

Dátum narodenia:02.01.1926
Evidenčné číslo:125231
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 28.02.1970 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 7. oddelenie náčelník
01.03.1970 31.08.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 5. oddelenie náčelník
01.09.1971 30.06.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor zástupca náčelníka
01.09.1971 30.06.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie náčelník
01.07.1974 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor náčelník
01.01.1975 31.08.1981 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor náčelník