Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČAČKO Marián

Dátum narodenia:15.11.1958
Evidenčné číslo:206744
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
PÚ VB
31.08.1982 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 4. oddelenie referent nadstrážmajster Vlastná žiadosť
01.09.1980 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent nadstrážmajster