Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HAKO Juraj

Dátum narodenia:13.05.1957
Evidenčné číslo:230608
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.01.1987 31.10.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie referent 1.1.1989 starší referent
01.11.1989 31.12.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB Organizačný a analytický odbor Oddelenie analytiky a využitia VT starší referent špecialista