Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ZAJAKOVÁ Jozefína

Dátum narodenia:15.02.1956
Evidenčné číslo:202862
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.04.1978 30.06.1978 Košice Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy referent spisov
01.07.1978 28.02.1987 Košice Krajský odbor pasov a víz referent spisov
01.07.1987 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB Samostatné vyhodnocovacie a štatisticko-evidenčné oddelenie referent
01.01.1989 31.12.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB Organizačný a analytický odbor Skupina štatistiky a evidencie referent