Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČABA Eliáš

Dátum narodenia:23.07.1960
Evidenčné číslo:210894
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Pezinok PÚ VB pre SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent poručík záloha pre prechodne nezaradených
01.09.1981 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 3. oddelenie referent nadstrážmajster