Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OSKORYPOVÁ Darina

Rodné priezvisko:BENCOVÁ
Dátum narodenia:21.01.1943
Evidenčné číslo:124962
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.12.1976 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB Samostatné vyhodnocovacie a štatisticko-evidenčné oddelenie referent
01.01.1989 31.12.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB Organizačný a analytický odbor Skupina štatistiky a evidencie starší referent