Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDIKOVÁ Alžbeta

Dátum narodenia:10.10.1933
Evidenčné číslo:125322
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie starší referent
01.08.1971 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB skupina analytiky referent
01.01.1975 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB Samostatné vyhodnocovacie a štatisticko-evidenčné oddelenie referent
01.01.1989 31.01.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB Organizačný a analytický odbor Operatívna skupina referent