Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČEJKOVÁ Ľudmila

Rodné priezvisko:FIĽAKOVA
Dátum narodenia:01.09.1933
Evidenčné číslo:124996
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.08.1970 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina referent spisov
01.09.1970 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB Štatisticko-evidenčné oddelenie referent 1.11.1969 starší referent
01.08.1971 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB Samostatné vyhodnocovacie a štatisticko-evidenčné oddelenie referent 1.8.1973 starší referent
01.01.1975 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB Samostatné vyhodnocovacie a štatisticko-evidenčné oddelenie starší referent