Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FEKEOVÁ – TUNKLOVÁ Jana

Rodné priezvisko:DOBOCIOVÁ
Dátum narodenia:25.01.1956
Evidenčné číslo:199173
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.04.1974 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie administratívny pracovník
01.01.1975 30.04.1982 Košice Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie referent
01.05.1982 31.12.1989 Košice Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 2. oddelenie - víza referent