Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BAJAJOVÁ Miloslava

Dátum narodenia:19.02.1935
Evidenčné číslo:124943
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor Vnútorná skupina referent spisov
01.08.1971 31.10.1972 Košice Správa ŠtB KS ZNB Operatívna skupina starší referent
01.11.1972 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie náčelník
01.01.1975 30.11.1981 Košice Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie náčelník
01.12.1981 28.02.1983 Košice Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie starší referent špecialista
01.03.1983 31.05.1984 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor Referát (skupina) MU referent
01.06.1984 31.12.1986 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie referent
01.01.1987 31.12.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 2. oddelenie starší referent