Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ZBAVITEĽ Zdenko

Dátum narodenia:10.06.1961
Evidenčné číslo:215259
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Banská Bystrica Krajská správa ZNB
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB Organizačný a analytický odbor 1. oddelenie vodič - mechanik práporčík záloha pre prechodne nezaradených
01.07.1987 Bratislava XII. správa ZNB Organizačný a operačný odbor Hospodárske odd. vodič - mechanik podpráporčík