Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ZÁMEČNÍK Vladimír

Dátum narodenia:21.04.1948
Evidenčné číslo:167117
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent kapitán záloha pre prechodne nezaradených
07.07.1975 Bratislava XII. správa ZNB Vnútorný odbor Hospodársko- finanč. odd. vodič - mechanik strážmajster Prijatý(á)