Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ZACHAR Jozef

Dátum narodenia:06.04.1942
Evidenčné číslo:151415
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.01.1985 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor Zvl. oddelenie starší referent špecialista major Vlastná žiadosť
01.10.1967 31.03.1969 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor Samostatná technická skupina technik III. stupňa
01.04.1969 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Odbor spravodajskej techniky technik
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 4. oddelenie technik kapitán